Rzeczywistość w świecie BANI – jak rozwijać swoje kompetencje?

Wraz z największym od dekad kryzysem zdrowotnym, pojawiła się nowa koncepcja opisująca otaczającą nas rzeczywistość i nadchodzącą przyszłość. Świat BANI (któremu miejsce ustąpił świat VUCA), bo o nim mowa, nie jest już zmienny – to on stał się jedną wielką zmianą!

Do jakiego świata odnosi się perspektywa BANI i jakie kompetencje warto rozwijać, aby lepiej się w nim odnaleźć?

B

Brittle
Kruchy

A

Anxious
Niespokojny

N

Non-linear
Nieliniowy

I

Incomprehensible
Niezrozumiały

B

Brittle
Kruchy

A

Anxious
Niespokojny

N

Non-linear
Nieliniowy

I

Incomprehensible
Niezrozumiały

B.

Brittle / Kruchy

Problemy i spięcia kiedyś ograniczone do konkretnych miejsc i grup, dzisiaj mogą wywołać efekt domina na całym świecie. Sprawcą całego zamieszania jest… globalizacja. Wojna w Europie oddziałuje na ceny produktów i grubość portfela przeciętnego Amerykanina. Wirus odkryty za oceanem dotyka wszystkich i wszędzie niezależnie od epicentrum choroby. Funkcjonujące dotychczas systemy polityczne, gospodarcze i społeczne, choć nieidealne, w pewnym momencie okazują się zupełnie niewydolne.

Kompetencje, które warto rozwinąć:

Zdolność i Odporność

Na wypadek pęknięć w systemie warto mieć solidny plan B. Pomocne będzie więc przygotowanie alternatywy również dla tego, co działa tylko na pozór. Osoby odporne potrafią nie tylko szybciej podnieść się po sytuacjach stresowych, ale także czerpać z nich siłę i wychodzić z trudnych momentów jeszcze silniejsze

B

Brittle
Kruchy

A

Anxious
Niespokojny

N

Non-linear
Nieliniowy

I

Incomprehensible
Niezrozumiały

A.

Anxious / Niespokojny

Kruchość świata pociąga za sobą niepokój i zmniejsza nasze poczucie bezpieczeństwa. Przytłaczająca ilość danych i docierających do ludzi informacji obciąża nasze procesy poznawcze. Wraz z nimi dochodzą fake newsy, które utrudniają sortowanie faktów. Dzisiaj, pomimo wydawałoby się lepszej sytuacji, nadal nie jesteśmy w stanie przewidzieć co się stanie w przyszłości. Zostaliśmy zmuszeni do ciągłego czuwania i oczekiwania na dalszy rozwój wydarzeń.

Kompetencje, które warto rozwinąć:

Uważność i empatia

Jeśli czujemy lęk, to najlepszym sposobem na poradzenie sobie z nim jest zwiększanie naszej świadomości. Uważność na siebie, swoje odczucia a także empatyczna uważność na innych i to co dzieje się wokół pomaga zidentyfikować źródło lęku i oswoić go. Rejestrowanie wszelkich sygnałów ciała, myśli i emocji, pozwala osadzić się w „tu i teraz”, to zaś , przy jednoczesnym ćwiczeniu krytycznego myślenia sprzyja przerywaniu automatyzmów i schematów.

B

Brittle
Kruchy

A

Anxious
Niespokojny

N

Non-linear
Nieliniowy

I

Incomprehensible
Niezrozumiały

N.

Non-linear / Nieliniowy

Współcześnie wiele zdarzeń ma na siebie nieoczywisty wpływ, skutki są odległe w czasie od przyczyny, co nie pozwala wyciągać adekwatnych wniosków. Poczucie nieliniowości zaburza postrzeganie zdarzeń i działań w kategoriach związku przyczynowo-skutkowego (przykładem mogą być zmiany klimatyczne). Wydarzenia wydają się zatem oderwane od siebie i nieproporcjonalne. Wynik działania może przyjść z ogromnym opóźnieniem lub w ogóle nie być widoczny. Wielki wysiłek może nie przynieść wielkich rezultatów.

Kompetencje, które warto rozwinąć:

Adaptacja i Kontekst

Jeśli coś jest nieliniowe, to wymaga poszukiwania kontekstu i możliwości adaptacji, czyli elastycznego podejścia bez nadmiernych oczekiwań. Otwartość i umiejętność odraczania gratyfikacji (czekania na nagrodę) pozwala radzić sobie z opóźnionymi skutkami podjętego wysiłku. Poleganie na starych i sprawdzonych metodach bez wprowadzania innowacji powoduje pozostawanie w tyle i nie sprzyja szybkiemu dostosowywaniu się do zmian w otoczeniu.

B

Brittle
Kruchy

A

Anxious
Niespokojny

N

Non-linear
Nieliniowy

I

Incomprehensible
Niezrozumiały

I.

Incomprehensible / Niezrozumiały

Ogromna ilość zalewających nas danych uniemożliwia ich pełne przyswojenie i zrozumienie. Coraz trudniej nam argumentować i logicznie uzasadniać dane obszary. Wiele rzeczy i wydarzeń traci sens. Próba przezwyciężenia problemu niezrozumiałości poprzez zwiększenie ilości dostępnych danych przynosi z kolei efekt odwrotny do zamierzonego. Sprawia, że czujemy się przytłoczeni.

Kompetencje, które warto rozwinąć:

Przejrzystość i Intuicja

Jeśli coś jest niezrozumiałe, to wymaga przejrzystości i intuicji. W obliczu ogromnych ilości danych oczekiwanie na pełne zbadanie tematu i znalezienie odpowiedzi zwiększa paraliż decyzyjny. Dlatego tak ważne jest rozwijanie intuicji popartej wcześniejszymi doświadczeniami i bazującej na „ukrytej wiedzy” (zdobytej wcześniej, lecz nieuświadomionej). Pomoże tu uważne wsłuchiwanie się w sygnały płynące z naszego ciała.

Poczytaj

Wejdź na Rocket Space
i dowiedz się więcej o tym,
jak pracować, by nie żałować.

Jak rekrutować,
by nie żałować?

Copyright © 2023 Rocketjobs.pl
Portal pracy przyszłości