01.
1
27.
Ogólne zadowolenie z pracy

Czuję się dobrze w swojej pracy

Ogólne zadowolenie z pracy

Na myśl o pracy często towarzyszą mi przyjemne emocje, takie jak: radość, satysfakcja, zadowolenie, poczucie sensu, akceptacja, zaangażowanie, zaufanie (niekoniecznie wszystkie)

Ogólne zadowolenie z pracy

Na myśl o pracy często towarzyszą mi nieprzyjemne emocje, takie jak na przykład: złość, frustracja, strach, poczucie winy, wstyd, niechęć, znudzenie, przygnębienie

Ogólne zadowolenie z pracy

Mogę powiedzieć, że jestem dumny/ dumna z tego, że pracuję w tej firmie

Ogólne zadowolenie z pracy

Mam poczucie, że w mojej pracy mogę się rozwijać

Ogólne zadowolenie z pracy

Jestem wystarczający zadowolony/zadowolona z poziomu wynagrodzenia w mojej pracy

POCZUCIE AUTONOMII

Nie mam poczucia wpływu na nic w swojej pracy, nic ode mnie nie zależy

POCZUCIE AUTONOMII

Myślę, że moja praca jest ważna społecznie i dlatego codziennie decyduję się wykonywać rzetelnie swoje obowiązki

POCZUCIE AUTONOMII

Chodzę do pracy z czystą przyjemnością, to co robię sprawia mi radość

POCZUCIE AUTONOMII

Chodzę do pracy, bo muszę; gdyby nie konieczność ponoszenia opłat za mieszkanie, to nie pracowałbym/pracowałabym w tym miejscu

POCZUCIE AUTONOMII

Moja praca daje mi poczucie sensu; robię to, co jest zgodne z moim system wartości i co daje mi satysfakcję

POCZUCIE AUTONOMII

Czasem nie chce mi się iść do pracy i chciałbym/ chciałabym wziąć wolne, ale od razu pojawia się poczucie winy i strach, że mogę zostać zwolniony/zwolniona

POCZUCIE KOMPETENCJI

Niektóre zadania w pracy stanowią dla mnie wyzwanie, ale wiem, że potrafię im sprostać

POCZUCIE KOMPETENCJI

Często czuję się w pracy przeciążony/przeciążona, nie potrafię sobie poradzić ze wszystkimi obowiązkami, które spadają mi na głowę

POCZUCIE KOMPETENCJI

Daję z siebie wszystko, robię ile mogę, aby nie mieć sobie nic do zarzucenia, ale i tak mam poczucie, że nie jestem wystarczająco dobrym pracownikiem

POCZUCIE KOMPETENCJI

W swojej pracy czuję się kompetentny/kompetentna i często towarzyszy mi pewność, że dobrze wykonuje swoje obowiązki

POCZUCIE KOMPETENCJI

Nie wykorzystuję w swojej pracy możliwości i umiejętności, które posiadam

POCZUCIE WIĘZI Z INNYMI LUDŹMI

Moja praca przypomina dżunglę, wiem, że muszę być najlepszy/najlepsza, bo inaczej się mnie pozbędą

POCZUCIE WIĘZI Z INNYMI LUDŹMI

Mam dobre relacje ze swoim zespołem, nikt się nie wywyższa, wszyscy gramy do jednej bramki

POCZUCIE WIĘZI Z INNYMI LUDŹMI

Czuję, że jestem wartościowym i potrzebnym członkiem zespołu

POCZUCIE WIĘZI Z INNYMI LUDŹMI

Wiem, że zawsze mogę liczyć na moich kolegów i koleżanki z pracy

POCZUCIE WIĘZI Z INNYMI LUDŹMI

W moim zespole brakuje wzajemnego zaufania, zdarzają się sytuacje, że jeden donosi na drugiego, trzeba robić swoje, nie ma co liczyć na wsparcie

RELACJE Z PRZEŁOŻONYM

Mój przełożony jest osobą, od której wiele mogę się nauczyć, inspiruje mnie do rozwoju

RELACJE Z PRZEŁOŻONYM

Kiedy szef zleca mi zadania, to zawsze pozostawia mi wybór co do sposobu, w jaki mam je wykonać

RELACJE Z PRZEŁOŻONYM

Wiem, że jeśli mam z czymś problem, to zawsze mogę zwrócić się o wsparcie do mojego przełożonego

RELACJE Z PRZEŁOŻONYM

Czuję się doceniany i dowartościowany przez mojego przełożonego

RELACJE Z PRZEŁOŻONYM

Brakuje mi bieżących informacji dotyczących poziomu wykonania zadań; nigdy nie wiem co robię dobrze, a co źle

Poczytaj

Wejdź na Rocket Space
i dowiedz się więcej o tym,
jak pracować, by nie żałować.

Jak rekrutować,
by nie żałować?

Copyright © 2023 Rocketjobs.pl
Portal pracy przyszłości