10 kroków do zaplanowania mądrej ścieżki rozwoju zawodowego

01.

Ustal cele rozwojowe

02.

Zdefiniuj kompetencje, które chcesz rozwijać

03.

Dobierz odpowiednią do celów metodę uczenia się (np. szkolenie, coaching, mentoringe)

04.

Zaangażuj się w proces uczenia, bądź aktywny

05.

Ucz się metod efektywnego uczenia się i pracuj systematycznie

06.

Opieraj się na wiedzy sprawdzonej naukowo

07.

Nie przyjmuj na wiarę wszystkiego, co jest napisane w poradnikach – weryfikuj źródła

08.

Myśl krytycznie, kwestionuj i sprawdzaj autorytety

09.

Oceniaj zwrot z inwestycji w działania rozwojowe

10.

Uważaj, aby nie poddać się presji wiecznej produktywności!

Poczytaj

Wejdź na Rocket Space
i dowiedz się więcej o tym,
jak pracować, by nie żałować.

Jak rekrutować,
by nie żałować?

Copyright © 2023 Rocketjobs.pl
Portal pracy przyszłości